Icon Shortcodes

           
[titanicon name='icon-resize-horizontal' color='Black' /]
           
[titanicon name='icon-resize-horizontal' color='White' /]